Gs. Cao Minh Châu

Phó Giám đốc Trung Tâm hồi phục chức năng Bạch Mai