Gs. Cao Minh Châu

Phó Giám đốc Trung Tâm hồi phục chức năng Bạch Mai
Thứ Năm
08/12
Thứ Sáu
09/12
Thứ Bảy
10/12
Chủ nhật
11/12
Thứ Hai
12/12
Thứ Ba
13/12
Thứ Tư
14/12

Vui lòng liên hệ số điện thoại 19006204 để được hỗ trợ đặt khám