Những yếu tố dẫn đến nghiện game ở giới trẻ

Những yếu tố dẫn đến nghiện game ở giới trẻ

Đối với trẻ vị thành niên, nhu cầu khẳng định bản thân là điều rất quan trọng, tuy nhiên, nếu thiếu sự định hướng tốt, các em sẽ không biết cách thể hiện phù hợp, nên sẽ chọn cách nào dễ dàng hơn và việc chơi game khiến các em cảm thấy mình có sức mạnh, quyền lực.

Những yếu tố dẫn đến nghiện game ở giới trẻ

Đối với trẻ vị thành niên, nhu cầu khẳng định bản thân là điều rất...

Vui lòng đợi...