Giới thiệu

Quyền lợi của bệnh nhân

Thông qua EasyCare, các bệnh nhân trên toàn quốc sẽ được khám chữa bệnh với các bác sỹ và cơ sở y tế tốt nhất mà lại tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Xem thêm


Quyền lợi của đối tác

Hợp tác với EastCare, các bác sỹ đầu ngành và các cơ sở y tế có thể hành nghề y một cách hiệu quả hơn, có thu nhập cao hơn và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Xem thêm

Tìm bác sỹ/ Cơ sở y tế