Ts. Bs. Nguyễn Văn Lý

Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (2000 – 2013)

Vui lòng đợi...